Mgr. Galo Lukács Tímea

Szak
magyar - német
Küldjön üzenetet

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola magyar-német szakán, majd az ELTE-n végeztem egyetemi tanulmányaimat, a diploma megszerzése után tanítottam nyelviskolában, szakközépiskolában, óraadó tanárként a Selye János Egyetem Nyelvi Központjában. 2008-tól a gútai  Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont pedagógusa vagyok, ahol korábban a nyolcosztályos gimnáziumi osztályokban, a gimnázium megszűnése óta pedig az alapiskola felső tagozatos osztályaiban tanítok magyar és német nyelvet. Emellett 2018 szeptemberétől a Marianum Egyházi Iskolaközpont német szakos óraadó tanára vagyok.

A tanórákon kívüli tevékenységből is bőven kiveszem a részem, diákjaimat különféle irodalmi és német nyelvi versenyekre készítem fel, zenés - irodalmi műsorok összeállításában veszek részt, kézműves foglalkozásokat tartok,kirándulásokat szervezek, valamint lelkes diákjaimmal iskolaújságot szerkesztek.

Német nyelv szakos pedagógusként állandó jelleggel részt veszek a Goethe Intézet németországi tanártovábbképzésén nyelvi és módszertani fejlődésem érdekében, hogy felkészült legyek az új generáció oktatása és nevelése során felmerülő kihívásokkal szemben. Mivel magam is a különböző kultúrák iránt érdeklődő, toleráns és világra nyitott ember vagyok, diákjaimat is ezen értékek mentén nevelem, és igyekszem velük megismertetni más népek kultúráját személyes élmények segítségével. Ennek szellemében  a Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban  egy sikeres EU-s pályázatnak köszönhetően a 2013/14 –es tanév szeptemberétől bekapcsolódtam a német nyelvet tanuló gimnazista diákjaimmal a  Comenius Iskolai Együttműködések nemzetközi programba a franciaországi René Cassin Iskolaközponttal karöltve. A projekt az Európai Unió „Egész életen át tartó tanulás” (Lifelong Learning) elnevezésű  program keretén belül valósul meg, a kétéves bilaterális projekt koordinátori szerepét iskolánk vállalta.  A nemzetközi projekt során diákjaink 11 fős csoportja két kísérő tanárral tíz napot tölt az elzászi Cernay-ban, 2015-ben pedig a francia diákok vendégeskedtek nálunk.