Materská škola

Najdôležitejšou súčasťou spojenej cirkevnej školy je materská škola. Napriek tomu, že zabezpečuje komplexný rozvoj rozmanitých schopností detí, predsa dokáže byť miestom hier.

Vytvorenie kompetencií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie školskej zrelosti prebieha za takých okolností, pri ktorých sa dieťa nevyníma zo svojho detského sveta, sveta rozprávok. Zvláštny dôraz kladieme na výuku slovenského jazyka (hlavne na to, aby si ho obľúbili), na otužovanie organizmu (za pomoci fitlopty), na vytváranie jemnej motoriky (ručné práce) a na rozvíjanie slovnej zásoby za pomoci maďarských riekaniek, ľudových piesní a ľudových rozprávok. V materskej škole sa s počítačovými hrami dieťa úmyselne nestretne.

Materská škola