Milostiplné vianočné sviatky!

2014. december 19.
Alapiskola

Milostiplné vianočné sviatky a požehnaný nový rok Vám praje učiteľský zbor Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne.