"Vegyétek a Szentlelket!"

2022. június 6.
2021-2022
,
Alapiskola
"Vegyétek a Szentlelket!"

Pünkösd napján a Szent András-bazilikában kettős pünkösd volt, hiszen a bérmálás szentségében gondos előkészülés után 21 kilencedikes ill. gimnazista fiatal részesült. A szentséget Tóth László kanonok, helynök úr szolgáltatta ki iskolánk számos jelenlegi volt és leendő diákjának. Felemelő volt azt is látni, hogy a bérmaszülői feladatot több volt marianumos diákunk is vállalta.
A szentbeszédben Tóth László kiemelte, hogy szükség van Valakire, aki feltölt minket. A mai világban is sok ügyes, fiatal szakember van, de nem elég szakemberekké válni, hanem jó embernek is kell lenni. Felnőtt keresztényként a feladat pedig szebbé és jobbá tenni a világot ott, ahová az Isten éppen helyezett. Ehhez a feladathoz szükségünk van a feltámadt Jézus Krisztus ajándékára, a Szentlélekre, aki megvalósítja a békét, az irgalmat és a szeretetet bennünk és általunk. 
„Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,22)