Felvétel az óvodába

A MARIANUM Magyar tannyelvű Egyházi Óvoda és Alapiskola igazgatósága az óvodákról szóló 306/2008. sz. hirdetmény 3. par. 1, 2 bekezdése, valamint „A Római Katolikus Egyház, Nagyszombati Érsekség által alapított katolikus iskolák és iskolai intézmények statútuma“ alapján, összhangban „A felvétel feltételei a Római Katolikus Egyház, Nagyszombati Érsekség által alapított katolikus óvodákba“ c. dokumentummal, valamint az intézmény fenntartójával való megegyezés után az alábbi módon határozta meg az óvodába való jelentkezés idejét és helyét a 2024/25. tanévre:

Jelentkezés ideje: 2024. május 13. – május 17. között.

A kérvény és az adatlap leadásának helye: a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont titkárságán (Király püspök u. 30.) vagy postai úton (Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno). A kérvényhez szükséges orvosi alkalmassági igazolást is csatolni. A jelentkezési lapok összesítése után minden jelentkezővel fel fogjuk venni a  kapcsolatot.

Szeretettel várjuk a kedves szülőket – legyen az Ön gyermeke is marianumos!

A jelentkezés és felvétel részletei a csatolt mellékletben olvashatók. A KÉRVÉNY és a KÉRDŐÍV alább csatolva megtalálható. Ezeket kitöltve az iskolaközpont titkárságára kell eljuttatni.

Felvétel az óvodába