Mint egy önképzőkör…

2022. május 6.
2021-2022
,
Alapiskola
Mint egy önképzőkör…

Minden tantestületben felhalmozódnak olyan tapasztalatok, amelyeket a tanároknak időről időre érdemes megosztaniuk egymással. Április utolsó péntekén így tettünk mi is, amikor is közösen elmélyültünk az immáron rendelkezésünkre álló digitális eszközök használatában.

A tréninget Tóth Gábor tartotta kollégáinak. A tantestület tagjainak alkalmuk volt közelebbről megismerkedniük az interaktív tábláinkban rejlő lehetőségekkel és azzal, hogy mindez hogyan kapcsolható össze a Classroom rendszerrel. Az online oktatás 2020-as kényszerű bevezetésétől a Marianum felső tagozata és gimnáziuma következetesen a Google Classroom rendszerét használja. A rendszert a tantestület tagjai közül többen megtartották az immár “offline” ügymenetben is. Modern interaktív tábláink ésszerű alkalmazásával pedig a tanórai munka is rögzíthető a Classroom kurzusainkban.

A képzés gyakorlati jellegű volt. Minden kolléga külön számítógépen, internetes kapcsolattal dolgozhatott, és kipróbálhatta a tapasztaltakat. Mivel “egymás között“ voltunk, többször alakultak ki kisebb beszélgetések, konstruktív viták a felvetett lehetőségekről. Ne feledjük: a digitális eszközök (ahogy a nevük is elárulja) “eszközök”. Önmagukban tehát nem oldanak meg semmit, és használatuk segítheti is, de gátolhatja is a tanulási folyamatot. Ahogyan egy kalapáccsal is egyaránt lehet egy szöget a falba verni, de akár a kisujjunkat is eltörhetjük vele.

A képzés néhány órája során a tantestület tagjai egy fokozatosan fejlődő, közösen bővített tananyagot fejlesztettek, amelybe akár egyéni tartalmak is kerülhettek. Így a tréning végére minden résztvevőnek lett egy saját, bizonyos elemeiben személyre szabott digitális füzete, amelyet kinyomtatva akár gyakorlati kézikönyvként is használhat majd a jövőben.

Az esemény kifejezetten jó hangulatban zajlott. Bízunk benne, hogy nem utoljára találtunk időt arra, hogy közösen tanulhassunk - egymástól. 

A tréning a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének támogatásával valósulhatott meg.