A Boldogságos Szűz Mária neve napját ünnepeltük

2021. szeptember 13.
2021-2022
,
Alapiskola
A Boldogságos Szűz Mária neve napját ünnepeltük

Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. 

Nekünk, marianumosoknak ez egy különleges nap, hiszen iskolánk névadójáról, patrónájáról és az intézmény 92. születésnapjáról is ekkor emlékezünk meg. A diáksereg - szokás szerint - a Szent András-bazilikában szentmisével ünnepelt, ahol a zsoltárokon kívül a katolikus magyarság néphimnusza, a Boldogasszony Anyánk is felcsendült. Az esemény különleges színfoltja volt a "kis" elsősök kórusa, de nem hiányozhatott "nagy" elsőseink ünnepélyes oltár előtt tett fogadalma sem. 

"Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen."

Marsal Tamás