Óvatos óvoda- és iskolakezdés

2021. február 7.
2020-2021
,
Alapiskola
Iskolakezdés

Ahogy már jeleztük, az Iskolaügyi Minisztérium február 5-én kelt határozata értelmében 2021. február 8-tól (hétfőtől) ismét megnyitja kapuját óvodánk, alapiskolánk alsó tagozata és gimnáziumunk 4. évfolyama is. A Szlovák Köztársaság Kormánya hétfőtől életbe léptette az ún. Covid-automatát, amely a pillanatnyi járványhelyzettől teszi függővé az egyes intézmények működését, s a hétköznapi élet feltételeit is.

Intézményünk területén mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott gyermekek, diákjaink és pedagógusaink is - amennyire lehetséges - védve legyenek a járvány elől. Az egyes osztályok, csoportok állandóságát (a lehetőségeinkhez mérten) megtartjuk, s egymástól térben és időben is elkülönítjük. Ugyanazokat a rendszabályokat vezetjük be, amelyek az előző időszakokban is védelmet nyújtottak, s - úgy gondolom - sikerrel védtek meg minket a járvány robbanásszerű elterjedésétől. Mégis óvatosságra intek mindenkit: védjük egymást, legyünk körültekintőek! A negatív teszt nem jelenti minden esetben a fertőzésmentességet. Ha a COVID-ra utaló (mára már jól ismert) tüneteket észleli magán, valamelyik családtagján vagy gyermekén, kérem, óvatosságból vegye fel a kapcsolatot a gyermek- vagy kezelőorvosával (telefonon), s járjon el az utasításai szerint.

A miniszteri rendelet értelmében hétfőn csak az a gyermek ill. diák jöhet iskolába, aki érvényes nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy fertőzésmentes (Vyhlásenie o bezinfekčnosti), valamint az érkezéskor az egyik törvényes képviselő 7 napnál nem régebbi negatív eredményt felmutató PCR vagy antigén tesztjét bemutatja. Negyedikes gimnazistáinknak is negatív teszttel kell rendelkeznie.

Az aktuális nyilatkozatok kétnyelvű változata a Pro Civis Polgári Társulásnak köszönhetően a mellékletből letölthető. Természetesen - szükség esetén - hétfő reggel az intézményünkben nyomtatott formában is a rendelkezésre áll majd.

A nyomtatványok a következőek:

  • Becsületbeli nyilatkozat a fertőzésmentességről és hozzájárulás a személyi adatok kezeléséhez:
    • a tanuló és törvényes képviselője részére (az iskolaügyi minisztérium útmutatójának 8.a melléklete) - ez az alapiskolák felső tagozatának, valamint a középiskolák 18. életévüket még be nem betöltött tanulóira vonatkozik,
    • nagykorú tanuló részére (az iskolaügyi minisztérium útmutatójának 10.a melléklete) - ezt a nagykorú, középiskolás tanuló tölti ki,
    • a gyermek/tanuló törvényes képviselő részére (az iskolaügyi minisztérium útmutatójának 11.a melléklete) - ezt az óvodába járó gyermek és az alapiskolák alsó tagozatát látogató tanuló törvényes képviselője tölti ki,
  • Tájékoztató érintett személyeknek az adatkezelőnek nyújtott önkéntes hozzájárulásról (az iskolaügyi minisztérium útmutatójának 8.b, 10.b és 11.b melléklete) - a fenti becsületbeli nyilatkozatok mellékletei.

Alapiskolás, alsó tagozatos diákjainkat hétfőn reggel leghamarabb 7.00-tól várjuk a Rozmaring utcai épületünk mindkét bejáratánál. Gimnazistáink a főépület oldalbejáratánál várjanak a beléptetésre. Kérem, tartsuk be a biztonságos, 2 m távolságot, s rendeltetésszerűen használjuk a szájmaszkot is. Óvodásaink a szokott módon, a megszokott időben érkezzenek - szintén ügyelve egymásra, s a biztonságra.

A szülői nyilatkozat kitöltése nélkül, ill. a negatív teszt hiánya esetén a gyermeket, diákot nem fogadhatjuk be a közösségbe.

Az alsó tagozaton, ill. a gimnázium 4. évfolyamában a távtanítás hétfőtől értelemszerűen megszűnik. Azon diákjaink számára, akik egészségügyi okok miatt, vagy óvatosságból nem térnek még vissza az iskola falai közé, a tananyagot elektronikus formában elküldjük, ill. a megoldott feladatokat ugyanilyen formában fogjuk fogadni is. Ebben az esetben a szülőknek már nem jár a beteggondozási segély (OČR).

A Szent Imre Kollégium továbbra sem működhet, s alapiskolánk felső tagozatán és gimnáziumunk első három évfolyamában továbbra is a távtanítási formát folytatjuk.

Biztosan sok kérdés maradt még megválaszolatlanul. Mi, pedagógusok is így érezzük. Bizonytalan időszak elé nézünk, amelyben csak az ad örömöt, hogy ismét találkozhatunk a ránk bízott diákokkal. Bízom benne, hogy Isten segítségével és az egymásnak nyújtott segítő kézzel végül felülkerekedünk a félelmen, a járvány okozta rossz hangulaton, s minden olyan tényezőn, amely elválaszt egymástól - és Istentől. A segítséget és a megértést kérünk - ezt tudjuk mi is nyújtani...

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, ezért záró gondolatként leírom most is: Kérem, a továbbiakban is védjük egymást, figyeljünk egymásra, felelősen, bölcsen mérlegelve döntsünk, s csak egészségesen térjünk vissza a MARIANUM falai közé - felelős döntésünkkel az ÉLETET támogassuk!