COVID-19 híradó

2020. november 1.
2020-2021
,
Alapiskola
COVID-19

Tisztelt szülők!

Mivel régiónkban is egyre több COVID-19 fertőzésről jön hír, feladatunknak érezzük, hogy intézményünk aktuális epidemiológiai helyzetéről, az óvodában, iskolában, kollégiumban alkalmazott biztonsági eljárásokról folyamatosan tájékoztassuk Önt. Az egyszerűbb áttekinthetőség végett kérdés-felelet formába rendeztük a legfontosabb kérdéseket, melyeket folyamatosan frissítünk és aktualizálunk majd.

Aktualizálva: 2020. november 9., 14.00

Milyen besorolású most a MARIANUM? A MARIANUM pillanatnyilag ZÖLD BESOROLÁSÚ.

Mit jelent ez? Az intézményben nincs bizonyított COVID-19 fertőzött személy.

Melyek az aktuális szabályok?

      November 10-től a gyermekek, ill. a tanulók iskolába lépésének feltételei:

  • 10-éves korig szükséges ismét leadni a weboldalunkról letölthető infekciómentességről szóló szülői nyilatkozatot (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti) – november 10-i dátummal. (Szükség esetén reggel, a belépés előtt is ki lehet tölteni.)
  • A 10. életévüket már betöltött 4. évfolyamos tanulók emellett csak negatív teszteredményt igazoló tanúsítvány felmutatása után léphetnek be az iskolába!
  • A kormányrendelet szerint csak negatív teszteredménnyel rendelkező személy kísérheti el a gyermeket, diákot az óvodába, ill. az iskolába, lásd: https://www.slov-lex.sk/pravne.../SK/ZZ/2020/298/20201029...

 

  • Az óvodásoknak "erősen ajánlott" a maszk egész napos viselete. (A 3 éves kor alattiakra ez természetesen nem érvényes.)
  • Az összes alapiskolás diáknak (az alsó tagozatosoknak is) október 12-től kötelező a maszk használata az iskola egész területén.
  • Alapiskolás felső tagozatos és gimnazista diákjaink jelenleg távoktatásban részesülnek.
  • Az ügyintézés KIZÁRÓLAG elektronikus úton történik. Kérjük, csak halaszthatatlanul fontos problémákkal forduljanak hozzánk! Mivel otthonról oldjuk a felmerülő gondokat, várhatóan az ügyintézés menete is nehézkesebb lesz. A türelmet és megértést előre is köszönjük!
  • A természetiskola, az iskolai kirándulások, az úszótanfolyam, a szakkörök, a "Mozdulj ki Marianum" eseményei, stb. a rendelet visszavonásáig nem lesznek megrendezve.
  • Az iskolai klub (napközi) a jelenlegi óvintézkedések betartásával továbbra is működni fog.
  • Szintén a rendkívüli helyzet hozza, hogy beláthatatlan ideig tiltva vannak a (klasszikus értelemben vett) szülői értekezletek, az osztálybizalmik találkozói és az iskola- valamint a diáktanács ülései is.

 

1.) Továbbra is a legfontosabb: Senki nem léphet be az iskola területére, aki a COVID-19-re utaló közismert tüneteket (hőemelkedés, köhögés, hányinger, bőrkiütések, hasmenés, hirtelen szag- és ízérzékelés-vesztés, másfajta heveny légúti fertőzési tünet), vagy más fertőző betegség tüneteit mutatja.

2.) Az intézménybe való belépés előtt a bejáratnál a kézfertőtlenítés mellett testhőmérsékletet is mérünk. (37,2 °C vagy ennél magasabb testhőmérséklet esetén a gyermek nem léphet be az épületbe, ill. ha nap közben emelkedik meg a hőmérséklete, elkülönítőbe kerül a szülő megérkezéséig.)

3.) A legújabb minisztériumi útmutató fertőzésmentességet igazoló nyilatkozat kitöltését tette kötelezővé az iskolába kizárólag igazgatói engedéllyel belépő látogatók és idegenek számára is. (Honlapunkról ez az űrlap is letölthető.)

4.) Az óvoda öltözőjébe a gyermekkel csak 1 szülő léphet be, max. 10 perc időtartamra. Szájmaszkot köteles viselni, s az osztályba nem léphet be. Az alapiskolás elsős diákok épületbe kísérése a továbbiakban nem engedélyezett.

5.) Intézményünkben a tanulócsoportok közti érintkezéseket (az ebédlőben, a közösségi tereken, folyosókon, stb.) a minimálisra csökkentjük, ill. kiküszöböljük. A biztonságos távolságokat lehetőség szerint mindenütt megtartjuk.

6.) Alsó- és felső tagozatos és gimnazista diákjaink, az intézmény alkalmazottai valamint a látogatók szájmaszkot kötelesek hordani (rendeltetésszerűen!).

7.) Az ebédlőbe is csak szájmaszk használatával lehet belépni.

8.) A testnevelés órák visszavonásig az iskola udvarán, ill. sportpályáján lesznek megtartva - ill. a zeneórákkal együtt "elméleti síkon" folynak majd.

9.) Látogatók, kísérő személyek (szülők, nagyszülők, stb.) a fentebb említett kivételeken kívül az intézmény területére, épületeibe nem léphetnek be!

 

Mit tegyek, ha a gyermekem megbetegedett? Hívja fel a gyermek kezelőorvosát, s annak utasításai szerint cselekedjen. Az aktuális előírások szerint a szülő – miután előzetesen tájékoztatta gyermeke osztályfőnökét a helyzetről – 5 munkanapot igazolhat. Ha a gyermek 3 munkanap után tér vissza a közösségbe, fertőzésmentességet igazoló nyilatkozatot kell hoznia, 5 munkanap után pedig orvosi igazolást is kérünk. (Ez nem csak légúti megbetegedésekre vonatkozik, hanem bármilyen betegség esetén szükséges.)

Mit tegyek, ha a gyermekem COVID-19 fertőzött, vagy annak gyanúja áll fenn? Erről haladéktalanul értesítse gyermeke osztályfőnökét ÉS az iskola igazgatóját. A szülő kötelessége ilyen esetben (a kezelőorvos vagy a Közegészségügyi Hivatal által elrendelt) karantén megtartása is. Az óvodába, iskolába ilyen esetben a gyermeket – természetesen – tilos elhozni!

Hogyan kommunikáljak a MARIANUMmal? Az iskolával folytatott kommunikáció során előnyben kell részesíteni a levélen, telefonon, emailen, stb. keresztül történő kapcsolattartást. Kérjük, vegye figyelembe az ügyfélfogadási időt is! Ha nem kerülhető el a személyes látogatás, arra az igazgató adhat engedélyt. A MARIANUM hivatalos email-címe: marianum@zsgmarianum.edu.sk, telefonszáma: 035/7730397 vagy 0917/350271.

 

Az előírások az Oktatásügyi Minisztérium vagy a Közegészségügyi Hivatal esetleges további döntése alapján még változhatnak. Kérjük, hogy a honlapunkat e miatt (is) folyamatosan kövessék. A változásokra körlevélben figyelmeztetni fogjuk az arra feliratkozott szülőket.

A megértést és az együttműködést előre is köszönjük!