Az ima világnapja a Marianumban is

2021. március 9.
2020-2021
,
Alapiskola
Az ima világnapja a Marianumban is

EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ ELŐNYEI VANNAK, HA MEGTANÍTJUK A GYEREKEKET IMÁDKOZNI!

Azok az imák, amelyeket gyermekként tanulunk, gyakran velünk maradnak a felnőttkorban is, felemelnek minket, amikor a legnagyobb szükségünk van a vigasztalásra.

Március első péntekje az Ima Nemzetközi Világnapja. Erről természetesen iskolánkon is megemlékeztünk, a meghitt hangulatot a gyerekek kreatív alkotásai tették színessé.

Az ima egyidős az emberiséggel. A legtisztább, legközvetlenebb kapcsolat, ami az Úr és gyermeke között jön létre. Az imádság minden vallás számára rendkívüli.

Szalézi Szent Ferenc mindenkit arra bátorított, hogy naponta imádkozzon: 
Fordulj gyakran Istenhez, csodáld meg szépségét; kérd segítségét; térdelj átéléssel a kereszt elé; imádjad jóságát; fordulj Hozzá gyakran üdvözülésedért; add Neki lelkedet naponta ezerszer; szögezd lelki szemeidet kedvességére; nyújtsd ki felé kezedet, mint egy kisgyermek az édesapja felé, hogy vezethessen téged; ültesd Őt szívedbe normaként; és ébressz szívedben ezerféle szándékot, hogy lángra lobbantsd Isten szeretetét.

Számtalan imádságot írtak az évszázadok folyamán, de Szalézi Szent Ferenc azt írta, a legjobb imádság az, amelyik a szívből jön.
Ima nélkül nem lehet valódi életünk. Enélkül a pihenés csak tunyaság, az étel ízetlen, a munka, a tanulás is csak kimerítő fáradozás. Ezért soha ne hagyjátok ki a napjaitokból.
Ha valaki őrülten szeret egy másik embert, gyakran küldözget neki egész napon át SMS-eket vagy emaileket. Ugyanígy küldjünk kis szeretetüzeneteket Istennek napi elfoglaltságaink közepette is.

Időről időre kerülhetünk olyan helyzetekbe, amikor azt érezhetjük, problémáink annyira elhatalmasodtak felettünk, hogy egyedül képtelenek vagyunk megoldani őket. Ilyenkor segítségül szolgálhat egy-egy családtagunk, tanítónk jól megfogalmazott tanácsa, egy baráti beszélgetés vagy egy elmormolt fohász. 
A mai napon  MARIANUM falai között is  imádkoztunk a békéért, jó egészségért, a világjárvány megszűnéséért, a gyermekek jobb jövőéjért és az emberek közötti egyetértésért. 
Soha nem késő az imádkozásból családi hagyományt teremteni!

Szánj rá most egy percet, és imádkozz Te is Istenhez!