2%

Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy ha van rá lehetőség, idén is támogassák a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont céljait (s ezáltal a gyermekeket, diákokat is) az adójuk 2%-ával.

Az idei évben a Cornides István Társaság számlájára érkező támogatásokat nagyszabású céljaink biztosítására szeretnénk fordítani: épületeink udvarának további rendezésére, diákbarát kialakítására, revitalizációjára, új relaxációs-, sport- ill. játékcélra használható létesítmények létrehozására.

A Bíró Lucián Alap számlájára érkező támogatásokból az óvoda, az alapiskola, az iskolai klub, a gimnázium és a kollégium eszközfelszereltségének folyamatos bővítését, valamint a diákoknak nyújtott szociális jellegű segítségnyújtást szeretnénk biztosítani.

Az adóbevalláshoz benyújtandó dokumentumok a mellékletből tölthetők le.

 

Iskolánk támogatására létrehozott alapunk identifikációs adatai:

 

Név (meno):                                      Spoločnosť Istvána Cornidesa

Cím (sídlo):                                        Ul. biskupa Királya 30., 945 01 Komárno

Reg. szám (IČO):                              37854216

Jogi forma (Právna forma):           polgári társulás (občianske združenie)

Számlaszám (bankové spojenie): ČSOB, a.s., SK76 7500 0000 0040 2966 7835

 

Név (meno):                                      Bíró Lucián, n.f. (neinvestičný fond)

Cím (sídlo):                                        Ul. biskupa Királya 30., 945 01 Komárno

Reg. szám (IČO):                              36096041

Jogi forma (Právna forma):           alap (neinvestičný fond)

Számlaszám (bankové spojenie): UniCredit Bank, a.s., SK56 1111 0000 0066 0921 7004

 

Ha lehetőség van rá, kérem, hogy a fenti számlaszámokon közvetlenül is támogassák a tevékenységünket!

Az eddigi segítséget, jó szándékot és támogatásokat ezúton is köszönjük!

 

Üdvözlettel és tisztelettel:

PaedDr. Madarász Róbert, a Marianum igazgatója